TỔ VĂN: DẠY HỌC THEO CHUYÊN ĐỀ

    Chuyên đề là một trong các hình thức dạy học góp phần đổi mới phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp với xu thế chung của ngành giáo dục cả nước. Ngay từ đầu năm học 2019-2020, BGH nhà trường rất quan tâm chỉ đạo cho các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc văn bản 764 của phòng giáo dục Tân Hồng về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2019-2020 .

   Thực hiện sự chỉ đạo của BGH nhà trường, tổ Văn Sử Địa GDCD  tiến hành xây dựng kế hoạch phân công tổ viên đảm nhận thực hiện dạy học theo chuyên đề.môn lịch sử lớp 9.

 Ngày 2/12/2019  tại phòng học của lớp 9A1, tổ Văn Sử Địa GDCD tiến hành tổ chức dạy học theo chuyên đề.H3

Thực hiện chuyên đề:Cô Nguyễn Thị Tú Uyên

    Giáo viên thực hiện chuyên đề: Cô Nguyễn Thị Tú Uyên. Nội dung chuyên đề ” Quan Hệ Quốc Tế Và Cuộc Cách Mạng Khoa Học Kĩ Thuật Từ Năm 1945 Đến Nay”. Thành phần tham dự chuyên đề: Giáo viên của tổ và tập thể học sinh lớp 9A1

H2

Các nhóm học sinh đang thảo luận nội dung bài học

H1

Đại diện từng nhóm học sinh báo cáo kết quả thảo luận

     Kết thúc chuyên đề là phần góp ý kiến của tổ viên: Về giáo án soạn theo chuyên đề giáo viên soạn đúng theo hướng dẫn của văn bản 764, tức chuyên đề được soạn theo các hoạt động: khởi động, hình thành kiến thức, hoạt động luyện tập, vận dụng mở rộng.mỗi hoạt động đều có mục tiêu, phương thức tổ chức, kết quả mong đợi. Phương pháp đa dạng từ trực quan, thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm làm cho tiết học không bị nhàm chán, học sinh tích cực hoạt động. Trong quá trình phân tích kết quả thảo luận giáo viên kết hợp trình chiếu các hình ảnh làm thu hút học sinh, giáo viên có tuyên dương các nhóm hoạt động tích cực và có kết quả thảo luận chính xác và nhận xét chung về tinh thần thái độ của các em. Chuyên đề được nhiều giáo viên đánh giá cao và học hỏi đúc rút kinh nghiệm cho bản thân.

Nguồn: Tổ Văn – Sử – Địa – GDCD