TỔ: LÝ-HOÁ-SINH-CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề dạy học “Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng” thuộc phân môn Vật Lý.

       Thực hiện theo kế hoạch năm học 2019-2020 của Tổ bộ môn Lý-Hóa-Sinh-Công nghệ, thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn.

      Chiều thứ 5 ngày 14/11/2019 tại phòng thực hành Sinh, Tổ Lý-Hóa-Sinh-Công nghệ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chuyên đề dạy học “Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng” thuộc phân môn Vật Lý.

        Giáo án chuyên đề được thiết kế theo định hướng phát triển năng lực học sinh; bên cạnh đó giáo viên còn hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức môn Toán vào việc giải một số bài tập, từ đó dẫn dắt học sinh xây dựng được khái niệm Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng và công thức tính Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng tương ứng.

HINH 1

Học sinh tích cực tham gia trò chơ ” Đi tìm ẩn số” trong hoạt động khởi động

     Học sinh còn được tham gia thực hành trãi nghiệm, dùng các dụng cụ đo như cân, bình chia độ để đo khối lượng và thể tích của viên đá sau đó áp dụng công thức đã học để tính khối lượng riêng của viên đá.

HINH5

HINH6

Học sinh thực hành thực tế các thí nghiệm

       Qua chuyên đề đã định hướng cho học sinh  phát triển được một số năng lực như: năng lực tự học, hợp tác làm việc nhóm, thực hành thí nghiệm, năng lực phân tích và suy luận để rút ra kiến thức bài học mới, năng lực tính toán.

       Sau khi kết thúc tiết sinh hoạt giáo viên trong tổ cũng đã ngồi lại để họp đóng góp, rút kinh nghiệm  cho những lần tổ chức sinh hoạt tiếp theo.

Nguồn: Tổ Lý-Hóa-Sinh-Công nghệ