CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG THCS TÂN HỘ CƠ

 

Họ và tên: Ngô Trần Bảo Thy

Chức vụ: Hiệu trưởng

Phụ Trách điều hành: Quản lí chung

Số điện thoại:0987970126

Email:thaongo2001@gmail.com

 

Họ và tên: Lê Văn Long Em

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Phụ trách điều hành: Quản lí chuyên môn

Số điện thoại: 0913443884

Email: levanlongthc@gmail.com


Họ và tên: Võ Hoàng Phước

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Phụ Trách điều hành: Quản lí cơ sở thiết bị

Số điện thoại:01236380999

Email: vohoangphuoc1977@gmail.com