TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

Họ và tên: Phạm Thế Long

Chức vụ: Tổng phụ trách đội; Phụ trách môn: Thể dục

Số điện thoại:0919463469

Email:phamthelong1980@gmail.com

BÍ THƯ CHI ĐOÀN

Họ và tên: Lưu Thị Bé Hằng

Chức vụ:Bí thư chi đoàn; Giáo viên tin học; 

Số điện thoại:01675596491

Email: luuhang05@gmail.com