TỔ LÝ – HÓA – SINH – CÔNG NGHỆ TỔ CHỨC THAO GIẢNG, HỘI GIẢNG CHUYÊN MÔN

     Thực hiện theo kế hoạch hoạt động chuyên môn của Tổ đã đề ra, đồng thời hỗ trợ tốt cho các giáo viên tham gia thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đối với tiết dạy dự thi.

     Ngày 25/11/2020 tại lớp 9A1 của trường đã diễn ra 2 tiết dạy dự giờ (tiết 3 và tiết 4), đó là tiết Hội giảng môn Hóa của thầy Lê Tấn Cơ và tiết Thao giảng môn Sinh học của cô Hồ Thị Như Thủy.

     Đến dự các tiết dạy, ngoài các giáo viên bộ môn của Tổ còn có các giáo viên trong tổ bộ môn Hóa, Sinh của huyện về dự.

     Trong tiết dạy hai giáo viên đã tổ chức soạn giảng giáo án và hoạt động dạy học theo hướng  phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; học sinh được tham gia trãi nghiệm thông qua việc làm thí nghiệm, tham gia các hoạt động nhóm, thảo luận cùng nhau để qua đó rút ra kiến thức bài học.Việc vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học đã giúp giáo viên tổ chức tiết học hiệu quả, học sinh học tập nghiêm túc, tích cực.

IMG_20201125_090704 IMG_20201125_092255 IMG_20201125_094100     

   Học sinh được trãi nghiệm trong tiết học môn Hóa

IMG_20201125_105243 IMG_20201125_102531 IMG_20201125_102503 IMG_20201125_102450

Học sinh tích cực làm việc nhóm trong tiết Sinh học

     Sau tiết dạy hai giáo viên dự thi đã được các giáo viên trong tổ bộ môn Hóa, Sinh rút kinh nghiệm, đóng góp xây dựng để hoàn thiện tiết dạy dự thi vào ngày 28/11/2020.

Nguồn Tổ Lý – Hóa – Sinh – Công nghệ