THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TỪ TUẦN 6 (30/9/2019)

Tên file: TKB-78-CHINH-THUC-AP-DUNG-TUAN-6-30-9.pdf
Tải về
Tên file: TKB-69-CHINH-THUC-AP-DUNG-TU-TUAN-6-30-9-.pdf
Tải về

THỜI KHOÁ BIỂU CHÍNH THỨC ÁP DỤNG TỪ TUẦN 6 (30/9/2019). QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH XEM CHI TIẾT VÀ THỰC HIỆN.

TKB 6,9 (CHINH THUC AP DUNG TU TUAN 6 30-9 )

TKB 7,8 (CHINH THUC AP DUNG TUAN 6 30-9)

Nguồn: THCS Tân Hộ Cơ