HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ VĂN

v1

Các thành viên tổ Văn Sử Địa GDCD năm học 2019-2020

    Ngày 22/8 tại khu vực cây xanh của tổ Văn và tổ toán, các thành viên của tổ tham gia lao động tổng vệ sinh sân trường, tham dự có 10/10 giáo viên, ngoài lao động vệ sinh sân trường tổ còn dộn dẹp vệ sinh phòng thiết bị.

v8

Lao động đầu năm

      Ngày 29/8/2019 tại phòng thực hành sinh với sự tham dự của đại diện BGH thầy Lê Văn Long Em cùng với 10 giáo viên của tổ Văn Sử Địa GDCD họp lấy phiếu tín nhiệm tổ trưởng và tổ phó ,Kết quả; thầy Lê Khắc Nguyên và thầy Đặng Trọng Tưởng được tổ tín nhiệm tổ trưởng và tổ phó.

v9

Họp lấy ý kiến bầu tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn.

v10

Họp triển khai nhiệm vụ đầu năm học

    Ngày 14/9/2019 sau khi bầu tổ trưởng và tổ phó, tại phòng TH sinh tổ tiến hành phiên họp đầu năm để triển khai các nhiệm vụ trong năm học 2019-2020, trong phiên họp các thành viên của tổ thống nhất một số nội dung quan trọng mà nhà trường giao cho tổ và cá nhân mỗi giáo viên cụ thể: thực hiện dự giờ từ 6 đến 8 tiết/ năm học, dạy xếp loại 2 tiết/ năm, thao giảng 2 tiết/ năm/tổ, thực hiện chuyên đề 2 chuyên đề/năm/tổ, thành lập 2 câu lạc bộ và hoạt động thường xuyên…. Ngoài ra tổ còn phân công cụ thể cho từng thành viên đãm nhận các nhiệm vụ nêu trên, phân công nhiệm vụ cho tổ phó hổ trợ tổ trưởng kiểm tra hồ sơ giáo viên Ngữ văn và các nội dung chuyên môn liên quan đến môn Ngữ văn và GDCD

v13

Tiết dự giớ môn Ngữ văn
Ngừơi thực hiện: GV Nguyễn Thị Mỹ Lệ

    Ngày 24/10/2019 tại phòng ti vi dùng chung của trường vào tiết 2 lớp 7a3 tổ tiến hành dự giờ cô Nguyễn Thị Mỹ Lệ. Tham gia tiết dự giờ có cô Đinh Ngọc Diễm  và thầy Lê Khắc Nguyên. Sau tiết dự giờ các giáo viên tiến hành góp ý rút kinh nghiệm và xếp loại tiết dạy, kết quả các tiêu chí 1,3,4,7,9,10 đạt 2 điểm, tiêu chí 2,5,6,8 đạt 1,5 điểm. tổng 18 điểm xếp loại giỏi.

Nguồn: Tổ Văn-Sử-Địa-GDCD