Hỗ trợ giáo viên dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện của Tổ Lý-Hóa-Sinh-Công nghệ

   DỰ GIỜ CÁC TIẾT THAM DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYÊN

NĂM HỌC 2019-2020

   Nhằm hỗ trợ tốt cho các giáo viên của tổ tham gia hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2019-2020 đồng thời cũng nằm trong kế hoạch năm học của tổ.

   Trong 2 tuần 10 và 11, tổ Lý-Hóa-Sinh-Công nghệ đã tổ chức dự giờ, thao giảng để rút kinh nghiệm cho các giáo viên trong tổ tham gia dự thi tiết thực hành. Đó là các tiết thao giảng: môn Hóa học 8 ở lớp 8A3 với bài Định luật bảo toàn khối lượng do thầy Lê Tấn Cơ thực hiện vào ngày 28/10/2019; môn Sinh học ở lớp 6A1 với bài Vận chuyển các chất trong thân do cô Hồ Thị Như Thủy thực hiện vào ngày 29/10/2019 và tiết dự giờ môn Sinh học ở lớp 9A1 với bài Đột biến gen do cô Thủy dạy vào ngày 6/11/2019.

9

7

Tiết thao giảng môn Hóa lớp 8a3 do thầy Cơ thực hiện

     Cả 3 tiết dạy giáo viên đều soạn giảng theo quy trình các hoạt động của giáo mới đó là hoạt động khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng và mở rộng. Trong tiết dạy giáo viên đã phối hợp nhiều phương pháp dạy học khác nhau nhằm truyền tải các kiến thức trọng tâm của bài đến học sinh một cách dễ hiểu, dễ học; bên cạnh đó học sinh còn được tham gia thực hành, trãi nghiệm thực tế trong tiết học giúp học sinh có hứng thú tham gia hoạt động, lớp học sinh động.

6 4

Học sinh tham gia thực hành trãi nghiệm trong tiết thao giảng môn Sinh học 6

8

Học sinh tích cực thảo luận trong tiết dự giờ sinh học 9

    Sau mỗi tiết dạy các giáo viên đều được đồng nghiệp trong tổ đóng góp chân thành để rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh giáo án cho tiết dạy dự thi đạt kết quả tốt.

Nguồn: Tổ Sinh-Hoá-Lý-Công Nghệ